Khay Lấy Dấu Implant (Corimplant tray)

3,250,000 

Khay Lấy Dấu Implant (Corimplant tray)

Chắc chắn, an toàn, thuận tiện, chính xác

Kinh tế hơn khay lấy dấu cá nhân và khay dùng 1 lần

Giảm thời gian chờ trên ghế nha

Size: lớn và vừa

Đóng gói: 1 bộ gồm 4 khay nhôm và 14 miếng nhựa

Khay Lấy Dấu Implant (Corimplant tray)

3,250,000