Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

*Sale hàng cận date

Gel Cầm Máu Hemostaz

60,000 

*Sale hàng cận date

Trám Tạm T-Fill

51,000 

*Sale hàng cận date

Diệt Tủy Pulp Devitalizer

132,000 

*Sale hàng cận date

Dung Dịch Sát Trùng FSOL

95,000 

Vật liệu lấy dấu

Cao Su Đặc (Smartsil Putty Set)

799,000 

Vật liệu lấy dấu

Cao Su Lỏng Mega Sil

250,000 

*Sale hàng cận date

Calcium Hydroxide CalX-O

80,000 

*Sale hàng cận date

Xương Tổng Hợp Frabone

499,000