Sò Đánh Bóng (Prophy Paste Medium Grit MIXED FLAVORS)

152,000 

Thương hiệu: Cotisen

Đóng gói: 50 sản phẩm/ hộp

Mã: PC05M (Medium)/ PC05F (Fine)

Sò Đánh Bóng (Prophy Paste Medium Grit MIXED FLAVORS)