Quy trình thiết kế máng trên R2 Gate

Xem video hướng dẫn tại đây                      Xem video R2GATE phẫu thuật trực tiếp tại đây 

Bảng giá dịch vụ in máng R2 Gate
Quý bác sĩ gửi file ca lâm sàng bên dưới để được Tín Nha tư vấn chi tiết hơn:

Đăng ký để nhận thông tin chi tiết