Hiển thị tất cả 12 kết quả

Vật liệu cấy ghép

Xương Tổng Hợp Qbone Plug

1,090,000 1,290,000 
1,785,000 4,725,000 

Vật liệu cấy ghép

Màng Titan Ti-Mesh

648,000 1,272,000 

Vật liệu cấy ghép

Vis Cọc Lều – Gói 5 Vis

1,600,000 

Vật liệu cấy ghép

Xương Tổng Hợp Adbone TCP

1,100,000 4,700,000 

Vật liệu cấy ghép

Màng PTFE (Bio-Mem)

1,660,000 4,060,000 

Vật liệu cấy ghép

Màng Collagen Dalim Rapi-Gide

1,390,000 2,110,000 

Vật liệu cấy ghép

Xương Tủy Bò Ti-oss (Dạng lọ)

1,200,000 3,240,000