Hiển thị tất cả 8 kết quả

Vật liệu lấy dấu

Cao Su Đặc (Smartsil Putty Set)

799,000 

Vật liệu lấy dấu

Cao Su Lỏng Mega Sil

250,000 

Vật liệu tiêu hao

Khay Thạch Cao (Tray base)

145,000 

Vật liệu tiêu hao

Đầu Bơm (Intral – Oral Tip)

100,000 

Vật liệu lấy dấu

Cao Su Đặc (Mega Sil Putty)

850,000