Khay Lấy Dấu (Adjustable Impression Tray)

191,200 

Thương hiệu: Cotisen

Đóng gói: 6 sản phẩm/ hộp

Mã: IT05

Khay Lấy Dấu (Adjustable Impression Tray)

191,200