Matrix Bands

420,000 

Thương hiệu: Cotisen

Đóng gói: 50 sản phẩm/ hộp

Mã: SC05

Công dụng: Đai kim loại Matrix Bands (đai tách kẻ) hỗ trợ trám răng. Được sử dụng để đặt tại các răng trám và hỗ trợ tạo hình.

Matrix Bands

420,000