Khay Lấy Dấu (Implant Tray)

52,000 

Thương hiệu: Cotisen

Đóng gói: 6 sản phẩm/ túi

Mã: IG06

Khay Lấy Dấu (Implant Tray)