Hiển thị tất cả 12 kết quả

Vật liệu tiêu hao

Ống Hút (Saliva Ejector)

46,000 
35,000 110,000 

Vật liệu tiêu hao

Hộp Đựng Hàm (Denture Box)

19,000 215,000 

Vật liệu tiêu hao

Đèn Cồn (Alcohol Lamp)

27,000 

Vật liệu tiêu hao

Bọc Sensor (X-ray sensors Cover)

260,000 

Vật liệu tiêu hao

Banh Môi (Cheek Retractor)

45,000 

Sản phẩm khác

Any-etching

59,000