Bọc Sensor (X-ray sensors Cover)

208,000 

Thương hiệu: Cotisen

Size: 8″x1-5/8″

Mã: XF03

Công dụng:

  • Bao dùng để bọc sensor hoặc tấm phim quanh chóp giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.
  • Sản phẩm sử dụng 1 lần.
Bọc Sensor (X-ray sensors Cover)

208,000