Giải Pháp Cắm Implant Tức Thì Vùng Răng Thẩm Mỹ (Incisor and Septum Trimmer Kit)

11,760,000 

Giải Pháp Cắm Implant Tức Thì Vùng Răng Thẩm Mỹ (Incisor and Septum Trimmer Kit)

Đảm bảo ca cấy ghép implant chính xác khi cắm tức thì tại vị trí răng vùng thẩm mỹ và răng cối

Giải Pháp Cắm Implant Tức Thì Vùng Răng Thẩm Mỹ (Incisor and Septum Trimmer Kit)

11,760,000 

Danh mục: