Bộ Nâng Xoang Hở Đơn Giản (Simple Sinus Lateral Reamer Kit)

11,760,000 

Bộ Nâng Xoang Hở Đơn Giản (Simple Sinus Lateral Reamer Kit)

Mã: 7120

  •  SRM-80: Mũi Reamer Ø8.0
  •  SRM-80T: Mũi Reamer Ø6.5 / Ø8.0
  • SDR-80T: Mũi Reamer kim cương: Ø6.5 / Ø8.0
  • CD-70: Mũi khoan lõi Ø7.0
  • DCR-70: Mũi Reamer kim cương Ø7.0
  • SCL-ST: Bộ Stopper (1mm-3.0mm_

Vỏ hộp-03: Thép khôn gỉ & thiết kế màu

 

Bộ Nâng Xoang Hở Đơn Giản (Simple Sinus Lateral Reamer Kit)

11,760,000 

Danh mục: