Bộ Kit Nâng Xoang Kín Đơn Giản (Simple Sinus Crestal Reamer Kit)

9,840,000 

Bộ Kit Nâng Xoang Kín Đơn Giản (Simple Sinus Crestal Reamer Kit)

Hợp lý và kinh tế vì bộ mini bao gồm các thành phần thiết yếu.

Sử dụng thuận tiện và dễ dàng hơn với các thành phần đơn giản

Bộ Kit Nâng Xoang Kín Đơn Giản (Simple Sinus Crestal Reamer Kit)

9,840,000 

Danh mục: