Bộ Kit Nâng Xoang Nước (Aqua Sinus Lift Kit)

7,100,000 

Bộ Kit Nâng Xoang Nước (Aqua Sinus Lift Kit)

Ngăn ngừa màng xoang thủng nhờ cơ chế đẩy màng xoang bằng áp lực nước

Thiết kế đầu vòi tip không gây rò rỉ nước

Đã dạng kích cỡ đầu tip tương thích với từng mũi khoan

Bộ Kit Nâng Xoang Nước (Aqua Sinus Lift Kit)

7,100,000 

Danh mục: