Kềm Bấm Lỗ Đê (KSK Rubber Dam Clamps Punch)

2,200,000 

Kềm Bấm Lỗ Đê (KSK Rubber Dam Clamps Punch)

Được làm bằng thép không gỉ

Hấp được ở nhiệt độ 132℃

Kích thước: 153x70mm

Đường kính lỗ tạo ra : 1.4mm; 1.6mm; 1.8mm; 2.1mm; 2.3mm

Kềm Bấm Lỗ Đê (KSK Rubber Dam Clamps Punch)

2,200,000