Gel Làm Sạch Ống Tủy (Endo Prep Gel)

228,000 

Gel Làm Sạch Ống Tủy (Endo Prep Gel)

EDTA 18%

Sản phẩm với công thức đặc biệt, làm sạch ống tủy hoàn toàn sau khi sửa soạn và trước khi đặt cone giấy.

Dạng gel len lỏi vào các ống tủy phụ, làm sạch hoàn toàn nhờ phản ứng sủi bọt trong quá trình gel tiếp xúc.

CTKM (Áp dụng đến 13/4/2024): Mua 1 giảm 5%, Mua 2 giảm 10%

Gel Làm Sạch Ống Tủy (Endo Prep Gel)

228,000