Any-paste

190,000 

Vật liệu đặt ống tủy giữa các lần hẹn
 
Thành phần: Dạng bột nhão calcium hydroxide trộn sẵn chứa barium sulfate
Đóng gói: 2g
Chỉ định: Đặt cách chóp 2 – 3mm
Công dụng: 
– Diệt khuẩn mạnh với Bari sulfate (PH cao)
– Chỉ định cho trường hợp viêm quanh chóp mãn tính
– Đặt CaOH cách 1mm so với chóp răng
Any-paste

190,000