Máy Nội Nha Không Dây Thế Hệ Mới ZR Touch

8,900,000 

Thương hiệu: Perfect Endo

Thiết lập: 8 chế độ, 37 chương trình

Máy Nội Nha Không Dây Thế Hệ Mới ZR Touch

8,900,000