Thiết Kế Cải Tiến Từ Mega ISQ (Mega ISQ IITM)

65,000,000 

Thiết Kế Cải Tiến Từ Mega ISQ (Mega ISQ IITM)

Thiết kế nhỏ gọn (kích thước bỏ túi)

Không dây tiện lợi

Ánh sáng thay đổi theo giá trị của ISQ

Thiết Kế Cải Tiến Từ Mega ISQ (Mega ISQ IITM)

65,000,000