Calcium Hydroxide Trộn Sẵn Idoform Ấn Độ Chính Hãng MAARC (Calahyd – RC)

240,000 

Calcium Hydroxide Trộn Sẵn Idoform (Calahyd – RC)

  • Dạng bột nhão canxi hydroxit gốc dầu idoform
  • Trám bít tạm thời hoặc vĩnh viễn cho ống tủy bị nhiễm trùng
  • Dùng để trám răng sữa
Calcium Hydroxide Trộn Sẵn Idoform Ấn Độ Chính Hãng MAARC (Calahyd – RC)

240,000