Thun Tách Kẽ

39,000 

Thun tách kẽ

Tác dụng nong rộng hai răng, tạo ra khoảng cách vừa đủ giúp đặt khâu hoặc mắc cài bend back vào răng

Thun Tách Kẽ

39,000 

Danh mục: ,