Màng Titan – Dụng Cụ Giữ Màng (SD-Mesh tac)

16,780,000 

Màng Titan Và Dụng Cụ Giữ Màng (SD – Mesh tac)

  • 2 hộp ốc bone – tac : mỗi hộp 10 ốc với chiều dài: 3.5mm và 5.0mm
  • Màng titanium: 3 màng kích thước đường kính lỗ màng 1.4mm
  • 1 búa
  • 1 cây vặn ốc Bone – tac
  • 1 cây tháo ốc Bone – tac
Màng Titan – Dụng Cụ Giữ Màng (SD-Mesh tac)

16,780,000