Màng PTFE (Bio-Mem)

1,660,000 4,060,000 

Kích thước ô lưới siêu nhỏ (<0,3 um). Nhỏ hơn kích thước nhỏ nhất của vi khuẩn, ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn.
Phân loại: Màng có khung gia cố và màng không khung gia cố

Quý khách hàng chọn số lượng sản phẩm phù hợp (không tính sản phẩm khuyến mãi)

Màng PTFE (Bio-Mem)