Composite Đặc Dạng Nhộng (Reflectys)

29,000 

Composite Đặc Dạng Nhộng (Reflectys)

Độ phản chiếu và màu sắc như răng thật.

Có tính thẩm mỹ cao.

Phục hồi răng trước và răng sau.

Tiết kiệm kinh tế.

Màu sắc: A1, A2, A3, A3.5, A4, A20, A30.

Composite Đặc Dạng Nhộng (Reflectys)

29,000 

Danh mục: