Xi Măng Gắn Tạm (Any-temp)

195,000 

Xi Măng Gắn Tạm (Any-temp)

Dễ dàng trộn

Độ chảy lỏng thích hợp và dễ dàng tháo ra

Độ dày màng film mỏng

Thời gian trộn 3 phút

Không có Eugenol

Thời gian làm việc : 5 phút

Xi Măng Gắn Tạm (Any-temp)

195,000 

Danh mục: