Bộ Cọ Titan Làm Sạch Cổ Implant (Titan Brush)

8,570,000 

Bộ Cọ Titan Làm Sạch Cổ Implant (Titan Brush)

Bảo tồn ren implant

Làm sạch bề mặt nhiễm khuẩn

Tiết kiệm thời gian, điều trị tối đa 10 phút

Cọ Niti rất hữu ích cho việc điều trị viêm quanh implant

Mục đích chính của cọ Niti là để mở ổ làm sạch implant và khiếm khuyết xương của nhiễm khuẩn, tích sỏi, xi măng hoặc vật bên ngoài từ cơ thể khác

Bộ Cọ Titan Làm Sạch Cổ Implant (Titan Brush)

8,570,000