CA LÂM SÀNG XƯƠNG DỊ LOẠI – TIOSS

1. Chương 1: Khiếm khuyết xương lớn theo chiều dọc và chiều ngang

Loại xương sử dụng: Tioss

Để xem chi tiết ca lâm sàng, mời bác sĩ truy cập vào đường link bên dưới:

Ca 1: #15, Khuyết xương mặt ngoài răng cối nhỏ thứ hai hàm trên bên phải. Thời gian theo dõi: 54 tháng. Xem tại đây

Ca 2: #R26, #R27, #R36, #R37, Nâng xoang #R16, #R17. Thời gian theo dõi: 39 tháng. Xem tại đây

Ca 3: #R16, Răng cối lớn thứ nhất hàm trên bên phải. Ghép xương theo chiều ngang và chiều dọc. Thời gian theo dõi: 47 tháng. Xem tại đây

Ca 4: #R11, #R26, #R27. Thời gian theo dõi: 44 tháng. Xem tại đây

Ca 5: #R36, #R37. Thời gian theo dõi: 42 tháng. Xem tại đây

2. Chương 2: Khiếm khuyết sau nhổ răng 

Ca 1: #R37 ghép mào xương. Thời gian theo dòi: 53 tháng. Xem tại đây

Ca 2: #R26, #R27, #R45. Thời gian theo dõi: 37 tháng. Xem tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *