TRI

Tri® Dental Implants được sinh ra tại Thụy Sỹ với một mục tiêu: áp dụng công nghệ số mới nhất hiện có vì lợi ích của bệnh nhân trên toàn thế giới.

Tri® Dental Implants was born in Switzerland with one goal: to apply the latest digital technology available for the benefit of patients worldwide.

Sự khởi đầu của TRI® Dental Implant bắt đầu từ năm 2011, khi Tobias Richter thành lập công ty. Những gì bắt đầu với một đội nhỏ và năng động đã nhanh chóng phát triển thành một công ty toàn cầu hàng đầu.

TRI® Dental Implants’ beginnings date back to 2011, when Tobias Richter founded the company. What started with a small and dynamic team has quickly grown into a leading global company.

Hiện nay, hơn 100 cộng sự của TRI® đang làm việc tại hơn 50 thị trường trên khắp thế giới để phục vụ tốt nhất cho các nha sĩ với các giải pháp sản phẩm hiện đại và mang lại kết quả lâm sàng đẳng cấp thế giới cho bệnh nhân. Luôn mang trong mình sứ mệnh làm cho mọi người mỉm cười.

Nowadays, more than 100 TRI® associates are working in over 50 markets around the world to best serve dentists with state-of-the-art product solutions and deliver world-class clinical outcomes for patients. Always with the mission of making people smile.

Sản phẩm từ nhà cung cấp TRI