Ti-oss

Với việc không ngừng nâng cao chất lượng để phát triển vật liệu sinh học, Chiyewon đã thành công trong việc sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

With constant quality enhancement for developing biomaterials, Chiyewon has been successful in producing high-quality & reliable products to improve the quality of life of patients.

Công ty được chứng nhận CE, ISO13485, USFDA, KGMP và KFDA như một nhà sản xuất với các tiêu chuẩn chất lượng cao. Sản phẩm chính, Ti-oss®, đã được thử nghiệm, nghiên cứu và sử dụng bởi các bác sĩ phẫu thuật nha khoa trên toàn thế giới. Chất lượng, độ tin cậy và sự an toàn được hỗ trợ bởi dữ liệu lâm sàng trong 5 năm.

The company is certified to CE, ISO13485, USFDA, KGMP, and KFDA as a manufacturer with high-quality standards. The main product, Ti-oss®, has been tested, researched, and used by dental surgeons all around the world. It’s quality, reliability, and safety is supported by 5 years clinical data.

Chiyewon sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm vật liệu sinh học sáng tạo không chỉ cho phẫu thuật răng miệng / hàm mặt mà còn cho phẫu thuật thần kinh & phẫu thuật chỉnh hình / cột sống. Một lượng lớn các sản phẩm sẽ bao phủ nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hơn trong những năm tới.

Chiyewon will continue to develop innovative biomaterial products not only for oral / maxillofacial surgery but also for neurosurgery & orthopedic / spine surgery. A strong pipeline of products will cover more healthcare areas in the years to come.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Ti-oss