Safari

Mexpo International Inc. cam kết hợp tác và phát triển cùng doanh nghiệp của bạn Trong hơn 30 năm, chúng tôi là chuyên gia cung cấp các sản phẩm y tế dùng một lần cao cấp. Triết lý tập trung vào đội ngũ của chúng tôi đã mang lại cho chúng tôi danh tiếng trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và quan hệ đối tác lâu dài, bổ ích. Sự cống hiến mạnh mẽ này cho phép chúng tôi phát triển doanh nghiệp của bạn cũng như của chúng tôi.

Mexpo International Inc. is committed to working and growing with your business For over 30 years , we have been the specialist in providing superior medical disposable products . Our team – focused philosophy has earned us a reputation for providing excellent customer service and rewarding , long term partnerships . This strong dedication allows us to grow your business as well as ours too.

Găng tay nha đam thương hiệu Safari (Blossom) của chúng tôi đã nhận được đánh giá 96% (5 +++++) bởi The Dental Advisor (Tháng 12 năm 2000, Tập 17, Số 10). Sản phẩm cao cấp này cũng đã được trao Huy chương Vàng bởi Hội chợ Quốc tế Poznán (Hội chợ Nha khoa – Saldent 2007). BLOSSOM DENTAL DAM 88% (++++), và GĂNG TAY CHLOROPRENE 92% (++++), và 3 – PLY FACE MASK 81% (+++%).

Our Safari (Blossom) brand Aloe Vera gloves have received a rating of 96 % ( 5 +++++ ) by The Dental Advisor ( December 2000 , Vol . 17 , No. 10 ) . This superior product has also been arded Gold Medal by The Poznán International Fair ( Dentistry Fair – Saldent 2007 ) . BLOSSOM DENTAL DAM 88 % ( ++++ ) , and CHLOROPRENE GLOVES 92 % ( ++++ ) , and 3 – PLY FACE MASK 81 % ( +++ % ) .

Sự hài lòng của khách hàng Khách hàng của bạn sẽ hài lòng với các sản phẩm thương hiệu nội bộ của chúng tôi và chúng tôi sẽ đảm bảo giao hàng nhanh chóng cho tất cả các đơn đặt hàng của bạn.

Customer Satisfaction Your clients will be pleased with our in – house brand products and we will assure prompt delivery of all your orders .

Sản phẩm từ nhà cung cấp Safari