Perfect Endo

Perfect Endo là công ty chuyên sản xuất dụng cụ và các thiết bị nha khoa với hơn 13 năm kinh nghiệm. Với đội ngũ R & D chuyên nghiệp, chúng tôi luôn bắt kịp xu hướng mới nhất của thị trường toàn cầu. Chúng tôi đã đạt được mô hình tự động hóa hoàn toàn và hình thành một mô hình quản lý và bán hàng xuất sắc.

Perfect Endo has been producing dental clinic tools for over 13 years. With professional R&D teams, we can always catch up with the latest trend of the global market. We have achieved fully automation and formed an excellent company management and sales model

Perfect Endo, còn có tên là Dental Perfect, là một nhà cung cấp dụng cụ nha khoa xuất sắc tạo ra các dụng cụ nha khoa chuyên nghiệp. Dưới 25.000 mét vuông nhà xưởng, chúng tôi sản xuất 45.000 dũa côn hàng ngày theo quy trình sản xuất tự động. Là một nhà cung cấp dụng cụ nha khoa có kinh nghiệm hơn 15 năm, chúng tôi có đội ngũ R&D dẫn đầu thị trường.

Perfect Endo, also named Dental Perfect, is an outstanding dental instruments supplier creating professional dental tools. Under 25,000 square meters of workshop, we produce 45,000 taper files on a daily basis under automated production. As an experienced dental instruments supplier for 15+ years, we have our R&D team that leads the market.

Tất cả các sản phẩm được chứng nhận bởi ISO, CE, FDA. Với chứng chỉ bắt buộc và kinh nghiệm dịch vụ sau bán hàng, không có vấn đề gì về thông quan trong các lô hàng mà chúng tôi đã sắp xếp.

All of the products are certificated by ISO, CE, FDA. With the required certificate and experience after-sales service, there was no clearance issue in the shipments we have arranged.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Perfect Endo