Oxford Scientific

Sản phẩm của Oxford Scientific là vật liệu nha khoa hạng nhất được sản xuất tại Đức. Chúng đã được phát triển để đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu nghiêm ngặt nhất của nghề nha khoa.

Oxford Scientific products are first-class dental materials manufactured in Germany. They have been developed to meet the most stringent needs and requirements of the dental profession.

Cam kết của chúng tôi là phát triển các sản phẩm nha khoa chất lượng cao và tiên phong.

Our commitment is to develop high quality and pioneering dental products.

Chúng tôi hy vọng rằng niềm đam mê khoa học, đổi mới của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho bạn và làm cho công việc nha khoa của bạn dễ dàng hơn và thú vị hơn.

We hope that our passion for science, innovation can be of benefit to you and make your dental work easier and more exciting.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Oxfort