Owandy

Owandy Radiology là một nhà sản xuất quốc tế nổi tiếng về hệ thống và phần mềm X quang, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Các sản phẩm X-quang của chúng tôi đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Owandy Radiology is a re-known international manufacturer of digital imaging radiology systems & software, with more than 30 years background in the field. Our digital imaging x-ray products are available for dentists in more than 60 countries worldwide.

Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho các nha sĩ một loạt các sản phẩm hình ảnh kỹ thuật số, phần mềm quản lý và hình ảnh được thiết kế để tối ưu hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc hàng ngày.

Our aim is to provide dentists with a comprehensive range of digital imaging products and imaging and management software designed to optimise and facilitate their day-to-day work.

Cam kết của Owandy Radiology nằm trên 4 giá trị cốt lõi:

1. Sự hài lòng của khách hàng: các sản phẩm và dịch vụ phải đạt tiêu chuẩn cao nhất về độ tin cậy, kỳ vọng của thị trường cũng như tôn trọng các điều khoản và chi phí giao hàng.

2. Đổi mới: để phù hợp với sự phát triển không ngừng nhu cầu của khách hàng và mang lại cho họ những hệ thống mới và sáng tạo

3. Trách nhiệm: đưa ra thị trường những sản phẩm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành.

4. Khả năng phản ứng và tính linh hoạt: theo sát xu hướng thị trường, lắng nghe cẩn thận các nhu cầu mới nổi, có khả năng thích ứng hiệu quả.

Owandy Radiology‘s commitment lies on 4 core values: Customer satisfaction :

1. The products and services must be at the highest standards in terms of reliability , market’s expectations as well as respect of delivery terms and costs.

2. Innovation : to match to the constent evolution of customers needs and bring them new and innovative systems

3. Responsibility : bringing to the market products fully compliant with industry standards and regulation.

4. Reactivity & flexibility : follow-up the market trends, listen carefully to emerging needs, being able to adapt efficiently.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Owandy