NEXTON

Nexton, chất lượng là điều quan trọng hàng đầu, vì vậy chúng tôi đã phát triển cơ sở hạ tầng của công ty mình trên các kênh như vậy để đảm bảo rằng mọi chỉ số về sự hài lòng của khách hàng đều được tuân thủ.

Here in Nexton, quality is of utmost importance, so we have developed our company’s infrastructure on such channels which ensures that every metric of customer satisfaction is complied with.

Chúng tôi tự hào sở hữu những đặc điểm như giao hàng đúng hạn, kiểm tra bảo hành, dịch vụ chăm sóc thiết bị và đảm bảo các chứng chỉ kiểm soát chất lượng (ISO-13485, ISO-9001, FDA và CE) nói lên uy tín của chúng tôi.

We pride our self in possessing traits like in-time delivery, warranty check, instrument care service and securing quality control certificates ( ISO-13485, ISO-9001, FDA and CE ) which speaks to our credibility.

Mỗi dụng cụ được sản xuất bằng thép không gỉ tốt nhất và tiêu chuẩn của thép được kiểm tra nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản xuất.

Each instrument is manufactured using the finest stainless steel and the standard of steel is tested rigorously throughout the process of production.

Sản phẩm từ nhà cung cấp NEXTON