Microcopy

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực dụng cụ cho bệnh nhân lĩnh vực nha khoa, Microcopy được thành lập vào năm 1970 bởi Thom Maass Sr. và con trai của ông, Thom Maass Jr. với tư duy tạo ra những đổi mới hiệu quả, an toàn và đơn giản cho nha khoa. Năm 1989, Microcopy phát hành sản phẩm chủ đạo lâu dài, NeoDiamond®.

The leader in Single-Patient-Use instruments for dental practices, Microcopy was founded in 1970 by Thom Maass Sr. and his son, Thom Maass Jr. under the mindset of creating innovations for efficient, safe and simple dentistry. In 1989 Microcopy released its long-term flagship product, NeoDiamond®.

Vào thời điểm mà HIV /AIDS đang là mối quan tâm lớn của cộng đồng, NeoDiamond đã đi tiên phong trong khái niệm về các dụng cụ cho một bệnh nhân sử dụng để thực hành nha khoa. Ngoài NeoDiamond, Microcopy cũng cung cấp NeoBurr®, NeoDrys®- và NeoShine® Polishers, Bite-Chek® và Proxi-Chek® Articulation Films, và Flaps – Bite Tabs.

Coming at a time when HIV/AIDS was a major public concern, NeoDiamond pioneered the concept of Single-Patient-Use instruments for dental practices. In addition to NeoDiamond, Microcopy also supplies NeoBurr®- Strong Carbides, NeoDrys®- Parotid Absorbents and NeoShine® Polishers, Bite-Chek® and Proxi-Chek® Articulation Films, and Flaps – Bite Tabs.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp sự hài lòng cao nhất cho mỗi khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm sáng tạo, có giá trị cao và đây là điều khiến khách hàng của chúng tôi quay trở lại và truyền cảm hứng cho họ khi quảng bá về sản phẩm của chúng tôi cho đồng nghiệp của họ.

It is our mission to provide strong satisfaction to each of our customers by offering innovative, high value products and this is what keeps our customers coming back and inspires them to spread the word about our products to their peers.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Microcopy