Micerium

Micerium S.p.A. được thành lập vào năm 1977 chuyên thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dành cho nha khoa hiện đại. Hệ thống composite của họ đã được toàn thế giới công nhận là hiện đại và nổi bật so với tất cả các hệ thống composite khác trên thị trường.

Micerium S.p.A. was founded in 1977 specializing in the design, manufacturing and marketing of products for modern dentistry. Their composite systems have been recognized worldwide as state-of-art and stand out from all other composite systems in the market.

Trong hơn 20 năm qua, Micerium S.p.A. đã mua nhiều cải tiến để phát triển vật liệu tổng hợp thẩm mỹ và dẫn đầu thế giới về thị trường phục hồi thẩm mỹ. Có thể kể đến một vài cái tên: Năm 1995, Micerium S.p.A. đã giới thiệu composite đầu tiên có độ huỳnh quang và một hệ thống composite cách mạng Enamel plus cho trám từng lớp (layer technique) do Tiến sĩ Lorenzo Vanini phát triển. Kỹ thuật trám từng lớp (layer technique) trở thành một tiêu điểm trong thế giới nha khoa thẩm mỹ.

In over the past 20 years, Micerium S.p.A. has bought many innovations to the development of aesthetic composites and leads the world in aesthetic restorative market. To name a few: In 1995, Micerium S.p.A. introduced the first composite with fluorescence and a revolutionized composite system Enamel plus for stratification technique developed by Dr Lorenzo Vanini. The stratification technique becomes a reference point in the world of aesthetic dentistry. In 2008, Micerium S.p.A. rolled out the first composite with the same refractive index as natural enamel.

Năm 2008, Micerium S.p.A. đã sản xuất loại composite đầu tiên có chỉ số khúc xạ tương tự như men răng tự nhiên. Vào năm 2017, Micerium S.p.A. đã phát triển composite đầu tiên có độ mòn giống như men răng tự nhiên và tương thích sinh học với cơ thể con người. Như chúng tôi mong đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm sáng tạo mà khách hàng của chúng tôi mong đợi.

In 2008, Micerium S.p.A. rolled out the first composite with the same refractive index as natural enamel. In 2017, Micerium S.p.A. developed the first composite with the same wear as natural enamel and biocompatible to human body. As we look forward, we will continue to bring out innovative products that our customers have come to expect.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Micerium