Medbone

Medbone được thành lập vào năm 2008, với mục đích lấp đầy khoảng trống trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất ghép xương tổng hợp. Vật liệu sinh học của chúng tôi được thương mại hóa trên toàn thế giới, được sử dụng ở hơn 90 quốc gia, trong phẫu thuật chỉnh hình, nha khoa và thú y. Medbone không ngừng mở rộng phạm vi ứng dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các chuyên gia y tế thông qua việc đổi mới liên tục và phát triển các thiết bị y tế mới.

Our company was founded in 2008, with the purpose to fill a gap in the market in the area of synthetic bone graft manufacturing. Our Biomaterials are commercialized worldwide, being used in more than 90 countries, in orthopedic, dental and veterinary surgeries. Medbone is constantly expanding the range of applications, in order to respond to the growing needs of health professionals through the development of new medical devices. We are focused on a constant innovation, with the help of our R&D department, with protected industrial property.

Medbone là một công ty được chứng nhận bởi ISO 13485. Ngoài ra, các sản phẩm của chúng tôi cũng được chứng nhận bởi European Directive 93/42 / EEC. Medbone cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng nhằm nâng cao sự hài lòng của họ. Cam kết này có thể được thể hiện thông qua việc cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như thông qua việc nâng cấp liên tục Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 13485 và các tiêu chuẩn của Hệ thống quản lý rủi ro dựa trên ISO 14971.

Medbone is a company certified by ISO 13485. Also our products are certified by the European Directive 93/42/EEC. Medbone is committed to meet customer requirements, in order to enhance their satisfaction. This commitment can be seen through the continuous improvement of our products and services, as well as, through the continuous upgrade in our Quality Management System based on ISO 13485 and the standards of Risk Management System based on ISO 14971.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Medbone