ITENA

ITENA là một nhà sản xuất các sản phẩm nha khoa của Pháp với lịch sử 18 năm.
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm nha khoa trên toàn thế giới với các sản phẩm dành cho nha khoa phòng ngừa, phục hồi và phục hình.
Sản phẩm của chúng tôi được phân phối trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên năm châu lục.

ITENA is a French dental product manufacturer with an 18-year history.
Part of a family-owned group of companies.
We supply dental practices worldwide with products for preventive, restorative, and prosthetic dentistry.
Our products are distributed in 90 countries and territories on five continents.

 

Những nỗ lực tập trung vào đổi mới và chất lượng đã mang lại hiệu quả, ITENA Clinical hiện được biết đến như một công ty dẫn đầu trong thị trường sản phẩm nha khoa. Công ty số 1 về bán hàng qua hệ thống bưu điện tại Pháp kể từ những ngày đầu thành lập, ITENA Clinical đã tăng cường hoạt động của mình bằng cách trở nên đa dạng hơn. Vì vậy, ITENA Clinical đề xuất tất cả các sản phẩm và giải pháp hoàn chỉnh cần thiết cho hoạt động của các nha sĩ hiện nay.

These efforts focused on innovation and quality have been effective, ITENA Clinical is now known as a leader in the dental products market. No. 1 company in post system sales in France since its early days, ITENA Clinical has increased its activity by becoming more diversified. So, ITENA Clinical proposes all the products and complete solutions necessary for the current practice of the dentists today.

ITENA Clinical tham gia hàng năm tại nhiều sự kiện địa phương và tổ chức các hội nghị do các nha sĩ nổi tiếng dẫn đầu. Hiện đang làm việc với hơn hai trăm nhà phân phối trên toàn thế giới, ITENA Clinical tự hào đại diện cho nước Pháp và sự xuất sắc của các sản phẩm bên ngoài biên giới của chúng tôi.

ITENA Clinical participates each year at many local events and organizes conferences led by renowned dentists. Now working with more than two hundred distributors worldwide, ITENA Clinical is proud to represent France and the excellence of its products outside our borders.

Sản phẩm từ nhà cung cấp ITENA