Inobone

Công ty được thành lập vào năm 2010 và bắt đầu nghiên cứu và phát triển các thiết bị cấy ghép chỉnh hình hiệu suất cao. Kể từ tháng 3 năm 2014, chúng tôi đã nhận được chứng nhận từ Thực hành Sản xuất Tốt của Hàn Quốc (KGMP) cho một nhà sản xuất thiết bị y tế và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) phê duyệt để thương mại hóa sản phẩm chủ lực của chúng tôi, Frabone®, vào tháng tiếp theo.

The company was established in 2010 and started research and development of high performance orthopedic implants. As of March 2014, we acquired certification from the Korean Good Manufacturing Practice (KGMP) for a medical device manufacturer and obtained approval from the Korean Food and Drug Administration (KFDA) for commercialization of our flagship product, Frabone® , the following month.

Inobone Co., Ltd. hướng tới việc cung cấp các giải pháp an toàn và hiệu quả cho tất cả các tình trạng liên quan đến xương với sự kết hợp của các vật liệu tương thích sinh học và công nghệ tuyệt vời.

Inobone Co., Ltd. aims to provide safe and effective solutions to all bone related conditions with the combination of biocompatible materials and excellent technology.

Đầu năm nay, chúng tôi cũng đã nhận được giải thưởng Công nghệ Xuất sắc Mới (NET) cho quy trình sản xuất Frabone®. Giải thưởng NET được trao để công nhận công nghệ sản xuất mới và xuất sắc để sản xuất chất thay thế ghép xương. Công nghệ khắc phục mối quan hệ nghịch đảo giữa cường độ nén và độ xốp vốn hạn chế các vật liệu ghép xương hiện có. FRABONE® đồng thời đáp ứng độ bền cơ học và độ xốp của vật liệu ghép xương tuyệt vời.

Earlier this year, we also acquired the New Excellent Technology (NET) award for the manufacturing process of Frabone® . The NET award was given to recognize the new and excellent manufacturing technology to produce the bone graft substitute. The technology overcomes the inverse relationship between compressive strength and porosity which limits the existing bone graft materials.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Inobone