G&H Orthodontics

Trong hơn 40 năm, G&H Orthodontics đã chứng tỏ được chất lượng và dịch vụ của mình. Với tư cách là nhà sản xuất, G&H kiểm soát mọi thứ họ làm với mức độ chịu trách nhiệm không tìm thấy ở nơi khác. Từ tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô đến khâu kiểm tra cuối cùng, G&H quản lý từng bước trong suốt quá trình sản xuất.

For over 40 years, G&H Orthodontics has embodied exceptional quality and service. As a manufacturer, G&H controls everything they do with a level of accountability not found elsewhere. From sourcing raw materials to final inspection, G&H manages every step throughout the manufacturing process.

Tọa lạc tại Franklin, Indiana, G&H Orthodontics tự hào về thiết kế và sản xuất các sản phẩm tại Hoa Kỳ, và được bán tại hơn 93 quốc gia. Danh mục sản phẩm nha khoa của họ bao gồm dây cung, mắc cài, khâu và thun chỉnh nha. Ngoài sự hiện diện toàn cầu và khả năng mở rộng quy mô sản xuất khi cần thiết, G&H cam kết thúc đẩy các mối quan hệ và tích cực giải quyết các vấn đề của các nhà phân phối, bác sĩ và bệnh nhân mà họ phục vụ.

Located in Franklin, Indiana, G&H Orthodontics proudly designs and manufactures products in the USA, and are registered to sell them in over 93 countries. Their dental product portfolio includes wires, brackets, bands, tubes, and elastomerics. In addition to a global presence and the ability to scale production as needed, G&H is committed to fostering authentic relationships and actively solving the problems of the distributors, doctors and patients they serve.

Sản phẩm từ nhà cung cấp GH