GGT

Shanghai Xing Yu Medical Equipment Co. Ltd là nhà sản xuất hàng đầu chuyên về các sản phẩm nội nha.

Shanghai Xing Yu Medical Equipment Co. Ltd is a leading manufacturer and marketer specialized in endodontic products.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao nhất và là đối tác có giá trị với các nha sĩ để cung cấp các phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Our mission is to supply products of the highest quality and to act as a valuable partner with dentists to assist them to provide the best treatments to patients.

Với ý nghĩ này, trong hơn 20 năm qua, chúng tôi liên tục tham gia nghiên cứu và phát triển, đồng thời tiến xa hơn nữa đảm bảo chất lượng, đảm bảo rằng sản phẩm nha khoa của chúng tôi đạt chất lượng và độ chính xác cao nhất. Trên thực tế, độ chính xác của các điểm gutta percha vượt xa tiêu chuẩn do ISO đặt ra.

With this in mind, in over the past 20 years we continuously engage in research and development, and go the extra mile to introduce six sigma program for quality assurance, ensuring that our dental products reach the highest quality and precision. In fact, precision of gutta percha points well exceeds the standard set by ISO.

Sản phẩm từ nhà cung cấp GGT