Dmetec

DMETEC Co., Ltd được thành lập vào năm 1983 chuyên phân phối các sản phẩm y tế và bắt đầu sản xuất các sản phẩm Nha khoa, Phẫu thuật, Dermo-Mỹ phẩm, Thẩm mỹ và Thú y từ năm 2001 với sự hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất trên toàn thế giới. DMETEC Co., Ltd. tận tâm cung cấp các hệ thống có chất lượng cao và đổi mới đồng thời tiết kiệm chi phí.

DMETEC Co., Ltd. was founded in 1983 specialized in distribution of medical products, and started manufacturing of Dental, Surgical, Dermo-Cosmetic, Aesthetic, and Veterinary products from 2001 in close cooperation with the manufacturers worldwide. DMETEC Co., Ltd. is dedicated to delivering systems of high quality and innovation while being cost-effective.

Nhà cung cấp và đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới hợp tác chặt chẽ với đội ngũ nhân viên của chúng tôi để giới thiệu những cải tiến và phát triển mới nhất cho dòng sản phẩm của chúng tôi. Đào tạo về cách sử dụng và hỗ trợ thiết bị của chúng tôi là một yếu tố quan trọng không đổi trong thành công của chúng tôi.

Our supplier & partners in worldwide work closely with our staff to introduce the latest innovations and developments to our product range. Training in the use and support of our equipment is a constant and important ingredient of our success.

Mục tiêu của chúng tôi là tăng trưởng và phát triển công ty của chúng tôi như một nhà cung cấp thiết bị chất lượng được ưu tiên cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, đáp ứng và vượt quá mong đợi của khách hàng trong việc hỗ trợ thiết bị của chúng tôi.

Our goal is to grow and develop our company as a preferred supplier of quality equipment to health care professionals, to meet and exceed our customers’ expectations in the support of our equipment.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Dmetec