Dentatus

 

Trong hơn 90 năm, Dentatus đã nhận được sự tôn trọng từ các chuyên gia nha khoa và có được danh tiếng toàn cầu trong việc phát triển và sản xuất các thiết bị cung cấp các giải pháp độc đáo cho thị trường nha khoa. Thông qua nghiên cứu của trường đại học và thử nghiệm lâm sàng độc lập, các sản phẩm của chúng tôi đã được chứng minh là đáng tin cậy và bền.

For over 90 years, Dentatus has earned the respect from dental professionals and enjoyed a global reputation for developing and manufacturing devices that deliver unique solutions to the dental market. Through university research and independent clinical testing, our products have been proven to be reliable and durable.

Dentatus vận hành một cơ sở sản xuất hiện đại vượt trội trong việc kiểm soát chất lượng. Sản xuất bao gồm nhiều loại công nghệ khác nhau thích ứng tốt để đáp ứng các nhu cầu cao liên quan đến thiết bị y tế và khả năng truy tìm nguồn gốc.

Dentatus operates a state-of-the-art manufacturing facility excelling in quality control. Production includes various types of technologies well adapted to fulfill high demands related to medical devices and tracing capabilities.

Chúng tôi tin rằng sản xuất các sản phẩm nha khoa chất lượng không chỉ tốt cho khách hàng mà còn tốt cho môi trường chúng tôi đang sống: đó chỉ là một phần trong cam kết của chúng tôi hướng tới một xã hội bền vững hơn. “Là một công ty sản xuất, chúng tôi rất ý thức về cách chúng tôi đối xử với tài nguyên và môi trường của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế càng nhiều càng tốt ”Nita Weissman, Chủ tịch của Dentatus cho biết.

We believe that producing quality dental products is not only good for our customers, but good for the environment we live in as well: it is just one part of our commitment towards a more sustainable society. “Being a manufacturing company, we are extremely conscious about the way we treat our natural resources and environment. We strive to reduce, reuse and recycle as much as possible” says Nita Weissman, Dentatus’ President.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Dentatus