Dentag

DenTag, một công ty thủ công do gia đình tự quản, được thành lập vào đầu những năm 1950 bởi hai anh em có chuyên môn chính về sản xuất dao. Không có gì ngạc nhiên khi dao và kéo là sản phẩm đầu tiên của họ.

DenTag, a family-run craft firm, was established in the early 1950’s by two brothers with major expertise in the production of knives. No wonder, then, that knives and scissors were their first production.

DenTag là công ty được chứng nhận theo UNI EN ISO 9001 và UNI EN ISO 13485 cho các yêu cầu khắt khe nhất về Thiết bị Y tế, và được FDA đăng ký và công nhận cho tất cả các mặt hàng xuất khẩu tại Hoa Kỳ.

DenTag is a certified company according to the UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 13485 for Medical Equipment strictest requirements, and is registered and recognised by the FDA for all exports in the U.S.A.

Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chất lượng cao của sản phẩm nha khoa sẽ làm tăng tầm quan trọng và ý nghĩa của nó trên các thị trường trong tương lai.

We strongly believe that high quality of dental products will increase its importance and significance in future markets.

Sản phẩm từ nhà cung cấp Dentag