Danh sách tuyển dụng

* Mô tả công việc : – Duy trì, hỗ trợ khách hàng hiện có, nhận đơn đặt hàng – Thiết lập những những mối quan hệ khách hàng mới bằng việc tham gi...

Toàn thời gian
Hà Nội
Posted 7 tháng ago

* Mô tả công việc : – Đánh đơn hàng, lên đơn hàng cho khách hàng trên phần mềm Misa – Trả lời tin nhắn, đăng bài và quản lý trang web, fanpage của công ty ...

Toàn thời gian
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Posted 7 tháng ago

Toàn thời gian
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Posted 7 tháng ago

Mô tả công việc : 1. Đánh đơn hàng, lên đơn hàng cho khách hàng trên phần mềm Misa 2. Trả lời tin nhắn, đăng bài và quản lý trang web,fanpage của công ty 3. Viế...

Toàn thời gian
Hồ Chí Minh
Posted 7 tháng ago

Mô tả công việc: + Nhập liệu chi tiết thu COD của bưu điện TP HCM vào Misa + Nhập liệu chi tiết công nợ phải thu,chi phí hàng ngày, theo dõi công nợ hợp đồng ...

Toàn thời gian
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Posted 7 tháng ago

Mô tả công việc: – Quản lý, lấy hàng hóa, nhập hàng hóa vào kho – Điều phối nhân viên giao hàng – Book grab, chuyển phát nhanh để giao hàng cho khác...