Xương Ti-oss (Hạt nhỏ 0.2-1mm, 0.25g)

1,200,000 

Xương Tủy Bò – Dạng Lọ (Hạt nhỏ 0.2-1mm, 0.25g)

Kích thước lỗ xốp trung bình cao gấp 3 lần so với các sản phẩm hàng đầu khác
Tinh thể octacalcium phosphate có trên bề mặt giúp hình thành xương nhanh hơn.