Calcium Hydroxide Trộn Sẵn (Calx – O)

160,000 

Calcium Hydroxide Trộn Sẵn (Calx – O)

Dạng bột nhão calcium hydroxide trộn sẵn chứa barium sulfate

Công dụng:

  • Điều trị ống tủy nhiễm trùng
  • Che tủy sau lấy tủy một phần.
  • Che tủy tạm sau khi lộ tủy
  • Vật liệu trám bít ống tủy tạm
Calcium Hydroxide Trộn Sẵn (Calx – O)

160,000 

call mess zalo