Chốt Sợi Thủy Tinh (Dentoclic)

3,900,000 

Chốt Sợi Thủy Tinh (Dentoclic)

Mô – đun đàn hồi tương đương ngà răng

Tỉ lệ lực nén/độ biến dạng tương đương răng thật

Phân phối lực nén cơ học đồng đều

Loại: màu trong suốt, màu opaque

Chốt Sợi Thủy Tinh (Dentoclic)

3,900,000 

call mess zalo