Gel Co Nướu Cầm Máu (Traxodent)

340,000 

Gel Co Nướu Cầm Máu (Traxodent)

Sử dụng trước khi làm khuôn răng hoặc khi cần và cầm máu.

Giúp tạo ra khuôn răng có rìa răng rõ nét.

Có chứa AlCl3, giúp kiểm soát được quá trình cầm máu.

Quá trình co mô diễn ra trong thời gian ngắn (2 phút) và không gây bất cứ sự khó chịu nào cho bệnh nhân.

Độ ổn định của gel đã được tối ưu, giúp sử dụng và rửa dễ dàng. Không để lại lớp màng mỏng cản trở quá trình kết dính.